Jak do nas trafiłeś


Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin

REGULAMIN/UMOWA

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW – „MAX” – SZKOŁA JAZDY

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1). Ośrodek prowadzi szkolenie w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.
2). Zajęcia teoretyczne odbywają się w/g opracowanego planu szkolenia i w terminach uzgodnionych na spotkaniu organizacyjnym >jazdy praktyczne prowadzone są od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-21.00 oraz niedziele*
3). OSK- MAX zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych na planowany dzień rozpoczęcia.
a) Nieobecność na zajęciach może usprawiedliwić ważna przyczyna - (zakres materiału, który był omawiany podczas nieobecności kursanta, należy uzupełnić w możliwie najbliższym terminie).
b) Kursant może odwołać jazdę najpóźniej dobę przed wspólnie ustalonym z instruktorem terminem spotkania. Nie zawiadomienie o nieobecności powoduje utratę godzin na szkodę kursanta**. O nieobecności należy powiadomić telefonicznie instruktora prowadzącego a w przypadku wysłania sms-a musi nadejść informacja zwrotna potwierdzająca przyjęcie takiego zgłoszenia.
c) W przypadku odwołania zajęć praktycznych w terminie późniejszym niż 24 godziny przed ustaloną godziną jazd, kursant/-ka zobowiązuje się do wykupienia dodatkowych jazd w/g obowiązującego cennika w liczbie odpowiadającej ilości jazd utraconych do poziomu wymaganego programem.
4). Biuro OSK-MAX lub bezpośrednio instruktor może zmienić termin jazdy tylko w przypadku wystąpienia problemu technicznego pojazdu bądź choroby instruktora w innych przypadkach zmiana może mieć miejsce za obopólną zgodą (kursanta/ki z instruktorem.)
5). W przypadku przerwania kursu kursant zobowiązany jest do uregulowania płatności za wykorzystane zajęcia tj: szkolenie teoretyczne 25zł/h , szkolenie praktyczne w 48zł/h.
6). Zawieszanie kursu na okres min. półroczny wiąże się acheter du cialis en ligne z uzupełnieniem wpłaty do poziomu ceny obowiązującej w dniu powrotu – (jeżeli taka zmiana nastąpiła)
7). W przypadku płatności ratalnej ustala się harmonogram wpłat tj. 1/3 wartości przy rozpoczęciu teorii, 2/3 przy rozpoczęciu jazd, 3/3 – do połowy programu praktycznego.***

II. PLAN NAUCZANIA
1). Część teoretyczna: – zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (plansze, projekcje wideo, makiety itp.)
2). Po zakończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki. Teoria - egzamin prowadzony w formie pisemnej lub komputerowej z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, oraz pierwszej pomocy przed lekarskiej.
a) zakres pytań - 18; dopuszczalna liczba błędów - 2; czas trwania testu - 25 min.
3). Część praktyczna – jazdy.
a) Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym powinny uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym o łącznym czasie nie niż krótszym niż 4 godz. oraz jazdy po zmroku.
b) Jazdy odbywają się w ustalonych godzinach, uwzględniając życzenia kursanta.
c) Instruktor dokonuje podziału godzin zajęć oraz ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego u osoby poziomu wiedzy i umiejętności, predyspozycji, łatwości przyswajania poszczególnych zagadnień, itp.
d) Część praktyczna kończy się egzaminem wewnętrznym, który obejmuje zakres zadań z egzaminu państwowego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1). Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min. Godzina zajęć praktycznych - 60 min.
2). Cennik za kurs w poszczególnych kategoriach znajduje się w biurze OSK- MAX oraz na stronie internetowej naszej szkoły. www.maxprawko.eu
3). Regulamin jest jednocześnie umową zawartą pomiędzy OSK- MAX a klientem.

* - Jeżeli instruktor wyrazi zgodę, zajęcia mogą odbywać się także w niedziele oraz poza wymienionymi godzinami, albo na życzenie kursanta biuro wyznaczy innego instruktora.
** - Nie dotyczy szczególnych przypadków losowych – udokumentowanych.
*** - W przypadku nie uregulowania płatności ratalnej w określonym terminie szkolenie praktyczne zostaje zawieszone do czasu wpłaty należności, którą można dokonać w biurze albo na internetowy rachunek bankowy.
Skontaktuj się z nami:

Skype:

Mój stan
Gadu-Gadu: