Jak do nas trafiłeś


Jesteś tutaj

Strona główna » KURSY/SZKOLENIA

HDS

Cena: 890 zł

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę dźwigów samochodowych HDS

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- ukończone 18 lat,
- przynajmniej wykształcenie podstawowe
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS

Kurs na operatora żurawi HDS - samojezdnych trwa 40 godz. dydaktycznych i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie samochodowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi - dźwigów samochodowych typu HDS

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

- posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,

- znał warunki techniczne dozoru technicznego,

- znał budowę żurawia,

- znał sprzęt podstawowy i pomocniczy,

- znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,

- znał przepisy BHP obowiązujące operatora żurawia,

- potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

Program:

1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.

2. Wiadomości o dozorze technicznym.

3. Budowa żurawi.

4. Sprzęt pomocniczy.

5. Eksploatacja żurawi.

6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.

7. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania szkolenia:

- 22 h zajęć teoretycznych;

- 12h zajęć praktycznych.

U NAS DO KURSU MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ KAŻDEGO DNIA
Skontaktuj się z nami:

Skype:

Mój stan
Gadu-Gadu: