Jak do nas trafiłeś


Jesteś tutaj

Strona główna » KURSY/SZKOLENIA

ADR

- Kurs podstawowy: 440 zł
- Kurs specjalistyczny (materiały wybuchowe, promieniotwórcze, cysterny): 300 zł

jest skierowane do pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy.Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu.

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone opakowane i luzem). W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mieć ukończone 21 lat.

Kurs podstawowy - przeznaczony jest dla kierowców, ubiegających się po raz pierwszy o zaświadczenie ADR.

Kurs doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców chcących przedłużyć obecne zaświadczenie ADR na okres kolejnych 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Kurs podstawowe obejmuje:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze 24 godzin (3 dni)

Kurs podstawowy umożliwia również uczestniczenie w kursach specjalistycznych:

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, 16godz. (2 dni)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze 8 godz. (1 dzień)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze 8 godz. (1 dzień)

Tematyka kursu

ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

środki bezpieczeństwa działania zapobiegawcze właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

podejmowane czynności po zaistnieniu wypadku przez kierowcę,

postępowanie w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,

środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,

układanie i manipulowanie sztukami przesyłek

umieszczanie oraz oznakowanie nalepek ostrzegawczych,

wyposażenie techniczne pojazdów - przeznaczenie i sposób działania

informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej

W ramach kursu otrzymujesz:

profesjonalne przygotowanie do przewozu materiałów niebezpiecznych,

materiały szkoleniowe niezbędne do nauki i zdania egzaminu

egzamin państwowy w cenie kursu

urzędowe zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach ADR w dniu zdania egzaminu

100% gwarancję zdania egzaminu państwowego.

U NAS DO KURSU MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ KAŻDEGO DNIA
Skontaktuj się z nami:

Skype:

Mój stan
Gadu-Gadu: